S E C C I Ó  C O M P E T I C I Ó

Treball dur, consciència tranquil·la

 

Prepara't per competir amb els colors de l'Escola!

  • Objectius de l'equip de competició:

Incentivar a les diferents seccions de l’Escola que continuïn progressant en l’esport de l’atletisme i trail. Per això, els atletes seleccionats han de tenir contacte periòdic amb les diferents seccions de l’Escola, ser atleta local o dels voltants de Mont-roig i pertànyer al CE l’Areny. 

Representar i donar més visibilitat al nom de l’Escola i del CE l'Areny en totes les competicions que realitzin els corredors al llarg de la temporada. 

Oferir a esportistes locals o de l’Escola un esperit d'unió i a la vegada la possibilitat de millorar en condicions esportives, logístiques i econòmiques.

Donar suport i augmentar la visibilitat a nivell esportiu, públic i mitjançant les xarxes socials de les empreses patrocinadores que formen l’equip.

  • Requisits per pertànyer a l'equip de competició:

Formar part del CE l’Areny, pertànyer a Mont-roig o als pobles del voltant.

Córrer prèviament un any en competicions amb la samarreta de l’Escola. (Aquest requisit s’aplicarà a partir del segon any)

Acreditar un palmarès l’any anterior corrent amb la samarreta de l’Escola i/o realitzar una prova de rendiment a definir prèviament pel Manager de l’equip i aprovada per la junta directiva. El primer any es realitzarà per prova de rendiment. L’Escola portarà un registre del palmarès dels atletes que vulguin entrar a l'equip de competició i elaborarà una puntuació en funció del tipus de cursa i classificació.

Comprometre’s a participar al calendari de curses prèviament definit prèviament per la junta directiva.

En cas d’atletes de condicions similars, es prioritzarà que formin part de l’Escola d’Atletisme com alumne o entrenador.

Participar quan sigui possible, en sortides, activitats i “stages” de l’Escola d’Atletisme.

  • Obligacions de l'equip de competició:

Participar a les curses prèviament definides per la junta directiva per la temporada amb la samarreta de l’Escola.

Participar a totes les curses fora de les definides amb la samarreta de l’Escola.

Participar a les activitats de l’Escola d’Atletisme com alumne o monitor. En cas contrari, invertir un mínim de dues activitats mensuals definides pel director esportiu o equip directiu en activitats de monitoratge, entrenament o rodatges amb la finalitat d’integrar-se a ella i donar a conèixer els membres de l’equip a les diferents seccions.

Participar en xerrades a Mont-roig o en entintats amb conveni, si ho requereix la junta directiva i sempre que la xerrada estigui alineada amb l’experiència i coneixements dels atletes.

Mantenir un comportament esportiu i alineat amb els valors de l’Escola quan la representin.

  • Renovació i manteniment dins l’equip de competició:

L'incompliment de les obligacions de l'atleta pot suposar l’expulsió de l’equip, si l'equip directiu de l’Escola ho considera adequat.

Si al final de temporada un atleta no ha complert tots els objectius de l’Escola, excepte per lesió, no podrà renovar durant un any a l’equip de competició, excepte decisió expressa de l’equip directiu.

Prèviament a la renovació de temporada s’informarà als atletes de l’Escola d’Atletisme de la possibilitat de presentar-se a l'equip de competició.

  • Beneficis de pertànyer a l’equip de competició:

Fitxa federativa C gratuïta

Equipament de competició

Curses prèviament definides per la junta directiva gratuïtes

Manager esportiu que lidera l’equip

Descompte del 50% en la inscripció de l’Escola

T'agrada la idea?

Informa-te'n a escola.atletisme@mont-roig.cat o al telèfon 665 600 806.